search
Log In
13 votes
19 views

Unit Enterprise Content & Knowledge Management (ECKM) sedang menjalankan kaji selidik berkenaan portal JPedia untuk mengumpul maklumbalas daripada warga JKR mengenai kepenggunaan JPedia sebagai satu platform untuk berkongsi pengetahuan di samping untuk mendapatkan cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan penglibatan serta kepenggunaan JPedia.

Sehubungan itu, pihak urusetia memohon kerjasama daripada Tuan/Puan, pengguna JCoP untuk melengkapkan borang kaji selidik tersebut secara atas talian melalui URL di bawah sebelum atau pada 23 Januari 2017 (Isnin).

URL Borang Kaji Selidik: https://goo.gl/4y6xTG

Segala kerjasama yang diberikan dalam menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Ketua Unit Enterprise Content & Knowledge Management
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks
Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
Ibu Pejabat JKR Malaysia

in Helpdesk 51,920 points 33 88 182
edited by
0
pohon adakan survey baru bagi tahun 2018

1 Answer

2 votes
done..........
34,670 points 18 61 148
0

Terima kasih Tn Muham Zaini Hamzah atas kerjasama yang diberikan! ^Urusetia ECKM

...