search
Log In
16 votes
27 views
Perlukah dan haruskah setiap perubahan itu dibekalkan dengan satu set BORANG PINDAAN REKABENTUK sebagai tanda kelulusan, rekod dan rujukan keesokan hari?
in Contract Management 48,820 points 106 195 351
0

Dari segi kontrak sah tetapi salah dari segi prosedur Sistem Pengurusan Bersepadu dimana ini adalah sistem yang dibangunkan sendiri secara dalaman dan telah diarahkan untuk digunakapakai oleh semua kakitangan.

Perlu bezakan keperluan kontrak dan SPB. 

Keputusan PP melalui WPP adalah muktamad sekiranya APK telah dikeluarkan kepada pihak kontraktor dan sekiranya WPP menarik semula keputusan pihak kontraktor layak menuntut abortive construction sekiranya kerja telah dimulakan di tapak.

1 Answer

1 vote
Bukankah review atau semakan rekabnetuk di dalam proses SPB membantu pihak HODT mengesan samada rekabentuk telah dilaksanakan berpandukan kpd keperluan teknikal dan jabatan. Sekiranya pindaan dibuat tanpa pengetahuan HOPT atau HODT, ianya jelas menujukkan bahawa pindaan tersebut tidak mendapat persetujuan dan pengesahan dari HODT dan juga HOPT. Sepatutnya, ianya tidak boileh dibina.
50,150 points 24 102 239
...