search
Log In
14 votes
47 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 49,820 points 107 197 359

2 Answers

3 votes
 
Best answer
ada senarai semak bagi dokumen penyerahan di dalam Prosedur penyerahan Projek Reka dan Bina. Walaubagaimanapun bagi tujuan FM pegawai yang dilantik untuk menyemak perlu lebih peka kerana senarai semak hanya memberikan overview dan perlu penelitian. Memasukkan katalog dan data asas hanya seperti melepaskan batuk di tangga..berikut adalah contoh senarai dokumen penyerahan

1. Sijil CF 2. As Built Drawing :

1. PE Signature

2. Schematic

3 .Floor Plan

4. Detail Equipment

5. Plant Layout 3.

Latihan : 1. Tempoh / Jadual 2. Trainer 3. Trainee 4. Kandungan 4. Operation & Maintenance Document: 1. Technical Data 2. Installer 3. Cataloq 4. System Description 5. O&M Manual 6. Maintenance Team 7. Maintenance Program 8. Maintenance Payment Schedule 5. Senarai kecacatan / kerja tertunggak 6. Grand master key and keys for all doors. 7. Site Diary 8. Deklarasi Kontraktor 9. Dokumen T&C beserta kelulusan pihak berkuasa. 10. Inventori: 1. Borang KEW 313 2. Borang KEW 312 3. DARAS – Daftar Aset & Rekod Aktiviti Senggara 11. Warranty Certificate
830 points 2 3 12
selected by
4 votes
YA... OMM  & As Built Drawings untuk  skop kerja2 Mekanikal & Elektrikal  perlu dikemukakan kepada pihak Clien / Enduser semasa penyerahan projek.
23,880 points 32 80 152
0
Biasanya memang diperolehi Manual Operasi dan Penyenggaraan berserta As Built Drawing semasa penyerahan. Tetapi adakah JKR memiliki garis panduan bagi menyemak OMM tersebut sebelum diserahkan kepada pihak client kerana apa yang saya lihat ada beberapa content didalam OMM tersebut yang tidak mencukupi dalam melaksanakan kerja-kerja FM. Kebanyakan hanya terdapat katalog dan rekod TnC sahaja.
...