search
Log In
13 votes
352 views
in Assets & Facilities Management 640 points 3 4 9

4 Answers

7 votes
 
Best answer

Kebanyakan LSB bagi bangunan yang telah lama dibina memang sudah tiada dalam simpanan samaada kehilangan disebabkan kelemahan penyimpanan ataupun disebabkan pihak kontraktor yang sepatutnya menyediakan LSB tidak berbuat begitu. Pihak JKR telah membangunkan satu garispanduan lukisan terukur melalui pekeliling KPKR 15/2012 - Lukisan Terukur (Pelan Susur Atur Ruang) . Lukisan Terukur adalah lukisan yang diukur mengikut skala bagi bangunan sediaada. https://www.jkr.gov.my/apkpkr/pdf/SAKPKR1512.pdf

3,660 points 6 15 27
selected by
0
Apa maksud singkatan LSB?
0
lukisan siap bina
7 votes
Sebenarnya sukar tetapi hendak seribu daya, mahu seribu cara. Mulakan semula proses dapatkan lukisan siap bina dengan memohon peruntukan, sediakan sebutharga, lantik perunding bertauliah, jalankan ukuran dengan diperiksa oleh independent checker dan sediakan lukisan siap bina yang baru. Semoga berjaya.
1,980 points 9 15 23
5 votes
sekiranya tiada lagi lukisan terbina dalam simpanan, tuan boleh menggunakan khidmat konsultan atau perseorangan bagi melukis semula atau pengukuran semula bangunan.
5,880 points 3 10 42
10 votes
NorIslahiah boleh dapatkan LSB ini pada sistem JKR eCOMs. Kami telah masukkan semua LSB yang ada di Arkib JKR dan dari masa ke semasa, kami akan terus upload LSB yang dihantar oleh pasukan projek kepada Cawangan Kejuruteraan Senggara.

Untuk masuk ke Sistem eCOMs, anda perlu login ke SSO JKR, dan pada laman web JKR just click pada eCOMs. Boleh mencuba dan jika ada masalah, sila hubungi saya semula di email [email protected]

Terimakasih
27,610 points 73 158 200
...