search
Log In
16 votes
20 views
Andai sudah dan pernah ada, berapa kerap perjumpaan itu harus diadakan untuk berkongsikan pengetahuan dan masalah pernah dihadapi dengan merujukkan kepada Terma Rujukan Rekabentuk sediada?
in Bridge 48,820 points 106 195 351

1 Answer

2 votes
Pada pandangan saya, pegawai-pegawai KADER yang telah ditempatkan di jabatan teknikal dan kementerian harus memainkan peranan sebagai penasihat teknikal jabatan. Memandangkan pelaksanaan PAP telah dikuatkuasakan dan tiada pengecualian oleh mana-mana jabatan/kementerian dalam pelaksanaan ini. Selain itu juga, dengan adanya SPB yang kemas bagi R&B sedikit sebanyak membantu pihak HODT dalam validation rekabentuk.  Pegawai JKR Derah/Negeri juga harus peka terhadap keperluan penerimaan aset bagi skop jalan/jambatan merujuk pada arahan KPKR bil 3/2009 dan bil 8/2009 kepada JPS atau KTMB semasa mesyuarat penyelarasan/tapak.
4,050 points 5 13 33
...