search
Log In
15 votes
55 views

Bagaimanakah menjadikan J-Cops itu satu platform yang menyeluruh untuk menyumbangkan idea dan pandangan terhadap sesuatu bidang yang telah lama dicempungi oleh kumpulan yang tertentu demi berkongsikan pengalaman mereka agar pegawai lain perolehi ilmu yang bermanfaat dan saksama demi mencetuskan kualiti ouput kerja yang lebih konsisten?

in Stakeholders Management 49,130 points 107 197 356
0
Pada pandangan saya, hanya pegawai yang memiliki emel rasmi jkr sahaja boleh daftar dalam J-CoP Cafe. Kebanyakan pegawai berjawatan sokongan 2 seperti pembantu awam dan pemandu kenderaan tidak mempunyai emel sendiri dan menyukarkan pegawai berkenaan berdaftar dalam J-CoP Cafe.

1 Answer

2 votes
Satu usaha yang murni mungkin dapat dilakukan agar mereka yang berada dalam kumpulan Sokongan 2 dapat didokumentasikan bagi panduan semua. Mengikut trend semasa, kita semakin kehilangan "pakar" sebagi contoh pengoreng tar di kuari-kuari kerana proses penswastaan dan sebagainya. walau pun secara teori sukar dibuktikan, namun golongan ini akan dapat menentukan hasil kerja hanya berdasarkan pemerhatian..

Sekadar pandangan..
34,670 points 18 61 148
...