search
Log In
15 votes
54 views
Kenapa masih terdapat pegawai JKR  yang terlibat didalam pengurusan projek tidak tahu kewujudannya.Adakah penggunaan PMP JKR ini terbatas untuk projek tertentu sahaja?
in Project Management 350 points 2 3 7
edited by

1 Answer

5 votes
Kalau diperhatikan sekarang kegunaan PMP telah dimasukkan dalam SPB/SPK dalam bentuk Q D dan C plan walaupun tiada dalam JKR work flow. Pihak CPAB telah pun mengemukakan pelaksanaan tersebut pada tahun 2015 dan telah diluluskan oleh pihak Unit Kualiti SDPK. Oleh yang demikian semua yang mengurus projek secara tidak lansung akan menggunakan PMP pada tahap yang membolehkan mereka untuk merancang, melaksana dan memantau projek masing-masing. Cuba lihat kepada perubahan terakhir SPB 2016.
9,200 points 17 35 86
...