search
Log In
15 votes
43 views
Apakah tempuh pulangan rekabentuknya?

Adakah perekabentuk perlu mengambilkira isu pembangunan disekeliling demi mengelakkan terjadinya bencana banjir?
in Hydrology and Sewerage 49,070 points 106 197 356

2 Answers

2 votes
 
Best answer

Bagi mengatasi Roadside Drains yang tidak atau jarang dipertingkatkan saiznya, pembangunan kawasn sekeliling boleh dilaksanakan dengan pendekatan yang telah digariskan dalam Manual Saliran Mesra Alam (MSMA) yang diterbitkan oleh JPS seperti penyediaan kolam tadahan sementara (detention pond) dikawasan pembangunan tersebut. Saiz kolam tadahan adalah bergantung kepada kapasiti pembangunan, lama tadahan dan kitaran ribut seperti (50 years return atau 100 years return). Kolam-kolam ini biasanya dirangkumkan sebagai pusat reakriasi setempat namun juga berfungsi sebagai elemen tebatan banjir semasa kejadian hujan lebat.

Namun apa yang lebih penting ialah jawatan kuasa OSC bagi penerimaan Kebenaran merancang perlulah lebih peka dengan kapisiti saliran sedia sebelum melakukan apa-apa ulasan kepada permohonan Kebenaran Merancang yang dikemukakan oleh pemaju.

34,670 points 18 61 148
selected by
2 votes
Di dalam ATJ 3/2011 bagi semakan untuk kelulusan Pelan Jalan dan Parit terdapat item bagi Drainage untuk semakan saiz longkang sedia ada. Maka JKR Daerah/ Negeri yang terlibat bagi memberi ulasan teknikal perlu lebih peka dengan ATJ yang sedia ada dan digunapakai sepenuhnya borang - borang yang berkaitan. Walaupun ATJ tersebut merujuk kepada jalan persekutuan namun sekiranya tiada garis panduan yang disediakan oleh JKR negeri gunalah ATJ dan pastikan longkang tersebut di dalam rizab jalan yang disenggara JKR sebelum diulas.
12,190 points 10 35 83
...