search
Log In
10 votes
34 views
Adakah nombor tender wajib dimasukkan ke dalam dokumen tender?
in Contract Management 49,960 points 33 88 177

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Tiada arahan secara kontraktual yang jelas mewajibkan nombor tender dimasukkan dalam dokumen tender. Namun begitu ia adalah amalan kebiasaan secara administrative bagi setiap pejabat yang memanggil tender mengeluarkan no.tender sebagai rujukan untuk rekod di pejabat masing2.

Apa yang lebih penting pejabat mengeluarkan tender mestilah memenuhi keperluan asas semasa menyediakan dokumen tender (boleh rujuk Bab 5 : Buku Pentadbiran Kontrak Kerja Raya) kerana dokumen tender merupakan sebahagian daripada dokumen yang akan dijadikan dokumen kontrak kemudian.
11,720 points 15 39 78
selected by
0
Terima kasih Tuan atas perkongsian
...