search
Log In
10 votes
34 views
Adakah nombor tender wajib dimasukkan ke dalam dokumen tender?
in Contract Management 51,920 points 33 88 182

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Tiada arahan secara kontraktual yang jelas mewajibkan nombor tender dimasukkan dalam dokumen tender. Namun begitu ia adalah amalan kebiasaan secara administrative bagi setiap pejabat yang memanggil tender mengeluarkan no.tender sebagai rujukan untuk rekod di pejabat masing2.

Apa yang lebih penting pejabat mengeluarkan tender mestilah memenuhi keperluan asas semasa menyediakan dokumen tender (boleh rujuk Bab 5 : Buku Pentadbiran Kontrak Kerja Raya) kerana dokumen tender merupakan sebahagian daripada dokumen yang akan dijadikan dokumen kontrak kemudian.
11,780 points 15 40 80
selected by
0
Terima kasih Tuan atas perkongsian
...