search
Log In
10 votes
34 views
Adakah nombor tender wajib dimasukkan ke dalam dokumen tender?
in Contract Management 52,130 points 33 88 183

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Tiada arahan secara kontraktual yang jelas mewajibkan nombor tender dimasukkan dalam dokumen tender. Namun begitu ia adalah amalan kebiasaan secara administrative bagi setiap pejabat yang memanggil tender mengeluarkan no.tender sebagai rujukan untuk rekod di pejabat masing2.

Apa yang lebih penting pejabat mengeluarkan tender mestilah memenuhi keperluan asas semasa menyediakan dokumen tender (boleh rujuk Bab 5 : Buku Pentadbiran Kontrak Kerja Raya) kerana dokumen tender merupakan sebahagian daripada dokumen yang akan dijadikan dokumen kontrak kemudian.
11,790 points 15 40 81
selected by
0
Terima kasih Tuan atas perkongsian
...