search
Log In
14 votes
39 views

Sekiranya pegawai tidak dapat menaiki kapal terbang pada hari penerbangan (no show passenger) disebabkan ada kecemasan seperti kematian ibu/bapa/saudara terdekat atau pun mendapat cuti sakit (MC), adakah pegawai tersebut perlu bayar semula kos waran kapal terbang itu?

in Human Resource Management 49,960 points 33 88 177

1 Answer

1 vote
Tertakluk kepada budi bicara ketua jabatan.
8,730 points 10 19 46
...