search
Log In
12 votes
63 views
Seandainya berlaku kecurian di tapak, adakah ianya dilindungi di bawah insurans?
in Contract Management 53,300 points 33 88 184

1 Answer

5 votes
 
Best answer
The answer is BOLEH namun tertakluk kepada syarat bahawa kontraktor telah mengambil segala langkah yang sewajarnya dalam menjaga keselamatan di tapak. Itu adalah salah satu syarat tersirat yang biasanya di lihat/di kaji oleh pihak syarikat Insurans. Jika tidak then maybe kontraktor tidak akan berjaya menuntut keatas kos kerugian kecurian tersebut.
540 points 2 4
selected by
0
Terima kasih Tn Jaspal atas perkongsian.
...