search
Log In
13 votes
90 views
pengisian buku harian tapak bagi semua disiplin adakah perlu di satukan dalam satu buku harian tapak ataupun dipecahkan mengikut disiplin2 bagi projek (Reka & Bina)?
in Technical & Contract Admin 340 points 2 3 5

2 Answers

5 votes
Aktiviti2 kerja bagi semua disiplin perlu di satukan dalam satu buku harian tapakbina.
23,880 points 32 80 152
1 vote
Bagi projek-projek yang boleh dibahagikan kepada lebih daripada satu tapak bina di mana aktiviti-aktiviti pembinaan boleh dijalan serentak, buku harian tapak bina yang berasingan hendaklah digunakan bagi tiap-tiap satu tapak bina.
18,070 points 28 67 123
...