search
Log In
13 votes
36 views
Apakah wakil JKR, perunding dan kontraktor faham dengan jelasnya segala lukisan perincian dan kaedah pembinaan terhadap sistem jambatan dari kalangan semi-integral dan fully integral memandang isu ini seringkali menjadi perbincangan ketika perlaksanaan audit penyerahan aset untuk tujuan senggara?

Apakah mereka juga peka dengan perbedaan lukisan perincian tetulang untuk rasuk dan sistem penyambungan di bahagian abutment dikalangan kedua-dua sistem tersebut?
in Structure 49,170 points 107 197 357

1 Answer

3 votes
Di dalam lukisan tender/pembinaan untuk jambatan jenis fully integral ada dilampirkan lukisan work sequence di mana pihak kontraktor dan SO perlu peka. Method construction sedikit berbeza dengan pembinaan jenis semi integral dan lukisan work sequence tersebut memberi panduan kepada pihak kontraktor dan SO.
690 points 3 7 14
0
Terima kasih atas perkongsian, Tn Ashrul.
0
Terima kasih terhadap penjelasan itu....
Beberapa Isu berikut harus dikaji dan diambil perhatian:-

    Adakah Juruperunding luar telah dimaklumkan dengan jelasnya tentang kepenting work sequence sistem jambatan fully integral ini?

    Adakah anchor bars di penghujung beam yang perlu diikat dengan ballast-wall untuk membolehkan jambatan itu dibina sebagai sebuah jambatan fully integral telah dengan jelasnya dipamer dalam lukisan piawaian beam dan adakah ia telah dimaklumkan bahawa perincian itu amat penting?

    Adakah nota dalam lukisan piawaian itu telah dengan jelasnya menyatakan bahawa kewujudan anchor bars dipenghujung beam itu merupakan perincian mandatori yang tidak boleh diabaikan?

    Jika berlaku candangan perubahan jenis beam oleh kontraktor siapakah yang sepatutnya meluluskan cadangan perubahan itu? Adakah kelulusan cadangan perubahan itu terjatuh kepada HOPT atau masih dalam bidang kuasa HODT?

    Selain work sequence adakah detail checklist disediakan sebagai senarai semakan tambahan ditapak telah diwujudkan? Senarai semakan yang perlu disemak dan ditandatangan sebagai satu rekod semakan itu harus dilaksanakan oleh siapa?
...