search
Log In
13 votes
54 views
in Assets & Facilities Management 230 points 2 2 5

1 Answer

3 votes

Buat masa ini tidak ada satu dasar/peraturan yang dikeluarkan oleh BPPA, CPAB berkaitan penilaian tender berkaitan Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan.

Sebagai makluman, penilaian tender masih menggunakan penilaian tender kerja berdasarkan borang-borang maklumat tender yang perlu dilengkapkan oleh Kontraktor.

Pihak Tuan boleh mendapatkan pengesahan kaedah yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana seperti Caw Senggara Fasiliti Bangunan atau JKR Putrajaya.

Wakil Bahagian Perundingan Pengurusan Aset (BPPA), Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)

51,920 points 33 88 182
0
Many thanks. kawe dh kena tranfser keluar jkr.. huhuhu..
...