search
Log In
13 votes
59 views
Antara Peraturan dan Arahan, Yang manakan perlu diutamakan?
in Stakeholder Management (PM) 32,010 points 39 105 232

5 Answers

4 votes
 
Best answer

Soalan yang pendek tetapi memerlukan pendekatan yang panjang untuk dinilai dan diulas. Peraturan bersifat Organisasi dan Arahan adalah bersifat individu. Mendapat arahan berasaskan peraturan adalah mesti dipatuhi dan diutamakan. Begitu juga bagi Arahan yang bersifat neutral, dimana pelaksanaannya biasanya hanya bersifat kosmetik. 

Yang menjadi kegusaran adalah arahan yang berlawanan dengan peraturan. Bak kata pepatah diluah mati emak dan ditelan mati bapa. (Ada yang berseloroh suruh kemam (simpan dalam mulut)  aje).

Yang penting arahan sebegini perlu terang dan jelas serta sebaiknya dicatat/catitkan. Ini kerena pelanggaran peraturan adalah terikat dengan tindakan susulan yang mungkin memudaratkan. Tidak dinafikan melanggar arahan akan menyebabkan kesensaraan, namun hasilnya tidak sekeras melanggar peraturan. Selaku pengeluar arahan, seseorang itu patut memahami implikasi arahannya dan seharusnya juga berani untuk membuat nota/arahan yang jelas.

Ini perlu bagi memastikan pelaksana arahan tersebut tidak menjadi mangsa arahannya jika arahan tersebut melanggar peraturan.. 

34,990 points 18 61 148
selected by
2 votes

Kedua-duanya perlu diutamakan mengikut dasar yang telah ditetapkan smiley.

520 points 5
3 votes
Kedua-duanya boleh diutamakan selagi tidak menyalahi punca kuasa yang telah ditetapkan. Kedua-duanya juga boleh diabaikan sekiranya menyalahi punca kuasa.
35,820 points 16 62 153
3 votes

Sekadar memberi pandangan......

Peraturan merupakan satu keperluan amalan supaya ia menjadi lebih sistematik dan konsisten. Sebaliknya arahan kekal merupakan satu perintah dimana tindakan kewajipan untuk mempersiapkan sesuatu tugas itu perlu dilaksanakan.

Maka kita boleh menyimpulkan bahawa kedua-duanya adalah saling berkait, ia itu kita perlu melaksanakan tugas dengan mengikut arahan yang diperolehi dengan berasaskan kepada amalan peraturan yang telah diwujudkan dan dipraktikkan supaya perlaksanaan kerja itu dapat disiapkan mengikut keperluan samasa dengan sempurna.

49,820 points 107 197 359
2 votes
Melihat kepada keadaan semasa, peraturan perlu diberi keutamaan dari arahan.
50,390 points 25 104 239
...