search
Log In
11 votes
33 views
Penulisan thesis, journal dan artikel telah dibuat oleh kakitangan JKR yang melanjutkan pelajaran peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah samada secara Full-time atau Part-time. Adakah JKR ada/akan mengumpul koleksi penulisan tersebut?
in Technical & Contract Admin 14,280 points 28 50 83

1 Answer

3 votes
Sebahagian daripada tesis hasil daripada kajian warga JKR ada disimpan di Unit Perpustakaan dan Sumber Maklumat, CDPK di Tingkat 16, Blok F. Manakala dokumen kajian penyelidikan JKR dan journal JKR turut disimpan di Perpustakaan CREaTE, Alor Gajah.
51,920 points 33 88 182
0
ada tak tesis / jurnal yg disimpan dalam bentuk softcopy dan boleh didapati di Jpedia?
0

Di JPedia ada dimuatnaik beberapa thesis dan kajian yang dijalankan oleh warga JKR di rantaian berikut: WikiResearch - Maklumat yang dipaparkan adalah info penulis, abstrak dan ToC kajian tersebut. 

...