search
Log In
14 votes
28 views
in Stakeholders Management 18,050 points 26 67 123 1 flag

1 Answer

4 votes
 
Best answer

Cadangan/Usul.

  1. Memaklumkan kepada syarikat utiliti mengenai aduan yang diterima;
  2. Semak sama ada kerja utiliti tersebut telah mendapat kebenaran dari mana-mana Pihak Berkuasa Tempatan termasuk peringkat mesyuarat EXCO, JKTD etc.
  3. Sekiranya didapati kerja utiliti tersebut tiada kelulusan, buat laporan polis mengenai pencerobohan rizab jalan oleh syarikat utiliti yang terlibat menggunakan AKTA 333 Sek. 85(1). Majukan salinan laporan polis kepada Pejabat Undang - Undang Negeri/Persekutuan dengan menjelaskan tujuan surat.
  4. Semak sekiranya pihak syarikat utiliti ada meletakkan wang deposit pembangunan di peringkat Bendahari Negeri dan syarat - syarat menggunapakai wang tersebut. Sekiranya boleh digunakan, boleh buat pembaikan dengan syarat telah memaklumkan kepada syarikat utiliti niat menggunapakai wang deposit tersebut.
  5. Sekiranya tiada maklumbalas dari syarikat utiliti, seperti yang pernah saya buat; semua permohonan baru dari syarikat utiliti dibekukan sehingga mereka bersetuju dengan syarat - syarat yang telah ditetapkan di dalam Garis Panduan Pemasangan Utiliti di dalam Rizab Jalan.
12,180 points 10 35 83 1 flag
selected by
...