search
Log In
11 votes
29 views
Sedia maklum, Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah merupakan salah satu mesyuarat penting peringkat daerah yang dipengerusikan sendiri oleh Pegawai Daerah (DO).

Ahli-ahli mesyuarat terdiri daripada ADUN, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, penghulu-penghulu dan sebagainya.

Salah satu agenda yang dibincangkan ialah pembangunan projek kerajaan negeri dan persekutuan di daerah.

Apakah peranan JKR dalam meningkatkan imej jabatan dalam platform ini?
in Stakeholders Management 18,070 points 28 67 123

2 Answers

4 votes
 
Best answer
Berdasarkan pengalaman saya semasa bertugas sebagai seorang Jurutera Daerah, tugas kita selaku wakil JKR adalah sebagai penasihat teknikal kepada Tuan DO; yakni selaku wakil kerajaan negeri. Selain itu, kita mengenal pasti apa yang perlu dilakukan di daerah untuk perencanaan pembangunan. Semua pihak harus berlapang dada, bekerjasama sebagai 1 pasukan dengan objektif untuk memajukan dan memakmurkan kehidupan rakyat agar rakyat hidup selesa dan selamat. Sekiranya kita kurang bersetuju atau ingin menegur, tuan boleh gunakan kebijaksanaan tuan untuk  menyuarakan pandangan atau teguran kepada DO dan wakil agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri yang lain dengan cara percakapan yang bijaksana, elakkan terikut-ikut emosi akibat provokasi dan berhemah.

Saya berpandangan, Insha Allah, sekiranya tuan menggunakan pendekatan diplomasi, imej JKR Malaysia sedikit sebanyak di daerah tuan bertugas akan baik juga.
2,060 points 6 13 27
selected by
2 votes
Salah satu bidang tugas JKR adalah sebagai PENASIHAT TEKNIKAL Kerajaan. Oleh itu di dalam setiap perkara melibatkan pembinaan dan aspek teknikal, nasihat JKR amatlah diperlukan. Tanpa JKR adalah ibarat berjalan dalam gelap tanpa lampu suluh. Jadilah lampu suluh yang terang agar perjalanan menjadi selamat.
1,750 points 2 11 19
...