search
Log In
14 votes
70 views

Sedia maklum, pembangunan modal insan di kalangan pegawai sentiasa ditingkatkan dari semasa ke semasa. Jika pembangunan modal insan boleh diukur dengan angka:

  1. Berapa ramai pegawai JKR menyambung pelajaran di peringkat Ijazah, Sarjana dan Doktor Falsafah?
  2. Berapa ramai pegawai JKR mengikuti Program Pensijilan Pengurus Projek?
  3. Berapa ramai pegawai JKR dilantik sebagai Mentor?
  4. Berapa ramai pegawai JKR diiktiraf sebagai pegawai SMEs (SUBJECT MATTER EXPERTS)?
  5. Berapa ramai pegawai JKR mempunyai gelaran Ir, Sr, Ar?
  6. Berapa ramai pegawai JKR diiktiraf sebagai Professional Engineer (P.Eng) dan Member of IEM (MIEM)?
in Human Resource Management 18,070 points 28 67 123

1 Answer

1 vote

PAKAR BIDANG KHUSUS (SUBJECT MATTER EXPERT)
Merujuk kepada Kertas Taklimat Pelaksanaan Laluan Kerja Baharu SME dan Fast Track yang telah dibentangkan semasa Petang Persidangan Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam (HRMC 2019) pada 5 September 2019, seramai 13 orang pegawai Jabatan telah diiktiraf sebagai Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert).

Pengiktirafan ini adalah berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2016 berhubung Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (SME) Perkhidmatan Awam Persekutuan.

Berita lanjut boleh dirujuk di laman web JKR Malaysia: https://bit.ly/341qVS4

PERSIJILAN PENGURUS PROJEK
Manakala bagi senarai Assessor Bertauliah, Pengurus Projek Bertauliah: Registered Program DirectorRegistered Project Manager dan Qualified Project Practitioner boleh didapati dengan merujuk laman Program Persijilan Pengurus Projek di Portal JPedia.

KELAYAKAN PROFESSIONAL, IJAZAH LANJUTAN DAN PENSIJILAN
Berdasarkan kepada halaman 55: Laporan Tahunan JKR Malaysia 2017 yang diterbitkan pada tahun 2018, bilangan warga JKR yang memiliki kelayakan professional, ijazah lanjutan dan pensijilan adalah seperti berikut:

52,070 points 33 88 183
...