search
Log In
9 votes
36 views
Cadangan supaya bahan-bahan yang diluluskan di dalam J-MAL turut disertakan gambar selain daripada no model bahan  supaya lebih senang untuk dirujuk.
in Project Management 8,120 points 6 11 17

1 Answer

2 votes
Cadangan yang amat baik kerana ianya amat membantu selain dapat mengurangkan risiko pengunaan barangan ciplak..
34,690 points 18 61 148
...