search
Log In
15 votes
100 views
in Project Management 320 points 2 4 7

2 Answers

2 votes

Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan, Pentadbiran Kontrak Dalam Perolehan Kerajaan (PK 4/2014), Projek Sakit didefinisikan sebagai projek yang mana kemajuan pelaksanaan telah mengalami kelewatan melebihi dua (2) bulan atau 20% daripada tarikh atau jadual yang ditetapkan mengikut mana yang terdahulu dan kontraktor tidak berupaya memperbaiki prestasinya.

Maklumat lanjut boleh didapati di: http://jcop.vms.my/qa/index.php/3186/projek-sakit?show=3186#q3186

51,920 points 33 88 182
3 votes
Defininasi Projek Sakit adalah berdasarkan kemajuan fizikal. Sepatutnya kemajuan fizikal dan kemajian kewangan tidak berbeza atau hampir sama, tetapi sekiranya kemajuan fizikal dan kemajuan kewangan mempunyai perbezaan yang besar, ini menunjukkan kerja fizikal di tapak ada yang belum di bayar atau pun masih belum diperakui untuk bayaran. Perkara ini tak sepatutnya berlaku.
1,730 points 3 6 20
...