search
Log In
13 votes
69 views
Bagaimanakah cara untuk mendaftar sebagai Kontraktor SI di JKR?
in Geotechnical 620 points 1 5 8

2 Answers

4 votes
 
Best answer

Kontraktor SI yang berminat untuk menyertai lantikan terus secara pusingan dan giliran diminta menghantar Company Profile untuk tujuan semakan.
 
Company Profile boleh dihantar kepada Jurutera Awam Penguasa Kanan, Bahagian Siasatan Tapak, Cawangan Kejuruteraan Geoteknik, Tingkat 23 A, Menara PJD, IPJKR Malaysia, No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
 
Semakan akan dibuat mengikut kriteria yang tersenarai di dalam Senarai Semak Dokumen Pendaftaran Kontraktor SI.
 
Keperluan minima untuk mendaftar adalah Kontraktor SI telah berdaftar dengan CIDB dalam dalam semua Gred dalam.kategori CE- Pembinaan Kejuruteraan Awam, Pengkhususan CE12- Kerja Penyiasatan Tapak ATAU Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) ATAU Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ) DAN mempunyai perakuan pendaftaran Kontraktor (PPK) dalam bidang berkaitan;

Untuk makluman, keperluan mendaftar sebagai Kontraktor SI JKR adalah tujuan lantikan secara pusingan dan giliran mengikut zon bagi perolehan secara lantikan terus tertakluk kepada nilai siling yang dibenarkan oleh Kementerian Kewangan.

Moderator:
Cawangan Kejuruteraan Geoteknik

53,300 points 33 88 184
selected by
3 votes

SI yang berminat perlu mendaftar dalam senarai induk Sistem GSoil yang dibangunkan dan ditadbir oleh Cawangan Kejuruteraan Geoteknik, Ibu Pejabat JKR Malaysia.

Pendaftaran terbuka kepada semua kontraktor yang berdaftar dengan CIDB untuk semua gred (G1 - G7) dalam kategori CE – Pembinaan Kejuruteraan Awam, Pengkhususan CE12 - Kerja Penyiasatan Tapak ATAU Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) ATAU Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juru Perunding Sarawak (UPKJ) DAN mempunyai perakuan pendaftaran kontraktor (PKK) dalam bidang berkenaan.

Permohonan pendaftaran perlu disertakan dengan profile syarikat yang lengkap dan dikemukakan kepada;

Jurutera Awam Penguasa Kanan
Bahagian Siasatan Tapak
Cawangan Kejuruteraan Geoteknik
Tingkat 23 A, Menara PJD
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur

Setiap permohonan akan diproses berdasarkan Prosedur Operasi (SOP) Penarafan Kontraktor Penyiasatan Tapak yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.

540 points 1 1 10
edited by
...