search
Log In
10 votes
32 views
in Assets & Facilities Management 1,490 points 7 12 19

2 Answers

3 votes
 
Best answer

AKTA-AKTA BERKAITAN PEWARTAAN JALANRAYA

  • Seksyen 3 Akta Jalan Persekutuan 1956, [Akta 376] - Pewartaan Jalan Negeri ke Jalan Persekutuan
  • Seksyen 70(1) dan 70(2) Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] – Penutupan Jalan & Lencongan Jalan Sementara
  • Seksyen 69(2) Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] – Pewartaan Hadlaju Jalan Persekutuan
  • seksyen 70(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] – Perintah Sekatan Berat Jalan Persekutuan
  • Akta Perwakilan Kuasa 1956 Seksyen 77, 84, 85 dan 85A Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]
49,180 points 107 197 357
selected by
0
Akta Jalan Persekutuan 1959 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akts 333),
3 votes
Akta yang terlibat dengan pewartàan Jalan Persekutuan ialah Akta Jalan Persekutuan 1959 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333). Bahagian Pewartaan Dan Pembangunan Tepi Jalan, Cawangan Sengara Fasiliti Jalan, Ibu Pejabat JKR adalah bahagian yang bertanggungjawab menguruskan proses pewartaan Jalan Persekutuan di Malaysia.
1,730 points 3 6 20
...