search
Log In
16 votes
16 views

Berapa kerapkah pihak JKR Daerah melaksanakan semakan terhadap ketinggian W-beam Guardrail sediada dengan berpandukan kepada had amalan bagi memastikan bahawa ia adalah cukup ikut kehendak Arahan Teknik Jalan demi menjamin keselamatan pengguna jalan?

in Fixed Asset (Tak Alih) 49,800 points 107 197 357

1 Answer

2 votes

Ketinggian guardrail dipasang 710mm (+/-20mm) dari paras jalan mengikut spesifikasi JKR.

Rujukan :

Standard Drawing for Road Works / Section 6: Road Furniture (Pindaan 2014)  & REAM – GL 9/2006

4,070 points 5 13 36
0
Terima kasih atas maklumbalas. Soalan saya lebih menjuruskan kepada kekerapan JKR Daerah melaksanakan pemeriksaan dan semakan terhadap ketinggian guardrail tersebut memandangkan ia penting untuk menjamin keselamatan pengguna.
...