search
Log In
29 votes
88 views
Teknologi saat ini telah mencapai level yang dikatakan maju dibandingkan tahun ke belakang. Teknologi yang dicipta bertujuan untuk memudahkan perlaksanaan sesuatu kerja contohnya seperti teknologi drone.
in Assets & Facilities Management 340 points 2 2 5

4 Answers

5 votes
Terdapat beberapa JKR Daerah yang telah menggunakan teknologi ini untuk memudahkan pelaporan maklumat projek
1,660 points 2 10 25
7 votes

Sekadar memberi pandangan.....

Pada pendapat saya penggunaan teknologi DRONE itu hanya sebagai pengantar yang boleh memudahkan proses kerja kesatu tahap yang tertentu dan bukannya menyeluruh terutama dalam kerja-kerja pengurusan fasiliti.

Segala skop kerja teknikal tidak kira ia khas untuk tujuan pengurusan fasiliti atau pengurusan projek kekal memerlukan aspek-aspek berikut:-

  • Kefahaman yang jitu terhadap keperluan ilmu asas sebagai rujukan pengamalan kerja yang berkualiti.
  • Pengetahuan dan pengalaman yang secukup melalui pendedahan yang bersesuian.
  • Tatacara dan SOP yang teratur.
  • Pegamalan perlaksaan dengan merujukkan kepada rekod lama.
  • Kefahaman yang secukup berkaitan dengan skop pengurusan penyenggaraan fasiliti.
  • Skop kerja dan sasaran perlaksanaan yang jelas.
  • Jalinan erat dikalangan ahli kumpulan yang melaksanakan aktiviti tersebut.
  • Pengagihan tugas dan skop kerja yang jelas.
     
49,180 points 107 197 357
6 votes
Sangat bersetuju dengan cadangan di atas. Penggunaan drone harus diperluaskan bagi pemeriksaan jambatan yang sukar di akses seperti tinggi, rentang rasuk yang panjang, dan laluan sungai/laut.
4,070 points 5 13 36
4 votes
Teknologi drone sangat berguna dalam aktiviti jabatan seperti

1) pemeriksaan bangunan kerajaan dan jambatan secara visual

2) untuk mengesan pergerakan tanah di lokasi runtuhan cerun bukit dari pandangan atas

3) pemantauan operasi bencana alam (banjir kilat dan banjir besar)

4) mengambil gambar dan video lalulintas berkaitan aduan awam

5) majlis perasmian projek kerajaan

Jika jabatan mempunyai keperluan teknlogi drone adalah sangat wajar dimasukkan dalam bajet jabatan supaya perolehan harta modal ini dapat dilaksanakan apabila diluluskan kelak. (tertakluk kepada kelulusan bajet dan peraturan kewangan semasa)
18,070 points 28 67 123
0
Elok juga dimasukkan dalam bajet projek melalui JPMK supaya perolehan lebih cepat dan boleh digunakan oleh pasukan projek/ JKR Negeri/Daerah
...