search
Log In
9 votes
89 views
in Integration Management 6,450 points 14 36 93 1 flag
edited by

1 Answer

2 votes
Arahan pelaksanaan melalui surat KPKR rujukan (75)JKR-KPKR:100:010/07 bertarikh 3 Ogos 2011 namun surat tersebut tiada nombor arahan KPKR sperti kebiasaan dan tidak dimasukkan ke dalam laman sesawang JKR di bawah arahan KPKR.

Namun begitu, pihak CPAB perlu selaras dengan Bahagian Kualiti JKR kerana dalam SPB, pelaksanaan bagi amalan terbaik pengurusan projek adalah bagi projek yang bernilai RM50juta ke atas.

Template Gerbang Nilai terkandung dalam "Guideline on the Gerbang Nilai Review Process" dan boleh diperolehi dalam jPedia, di bawah PM Wiki, namun tidak pasti samada dokumen terkini ke tidak. Perlu merujuk kepada Unit Amalan Terbaik, PROKOM, CPAB.
2,180 points 4 10 24
0
terima kasih puan atas jawapan tersebut. puan ade salinan surat tersebut?
...