search
Log In
13 votes
15 views
JKR tidak mempunyai insuran kemalangan/kematian semasa bertugas untuk semua pegawainya sebagaimana yang dinikmati oleh Angkatan Tentera Malaysia dan Polis DiRaja Malaysia. Sudah sampai masanya JKR turut memberi perlindungan insuran kemalangan/kematian semasa bertugas kepada semua pegawainya kerana risiko berlakunya kemalangan/kematian kepada semua pegawai JKR semasa bertugas adalah sangat tinggi terutamanya yang bertugas di luar dan yang mengawasi projek. Apa pandangan anda semua?
in Stakeholders Management 1,710 points 3 6 20

1 Answer

2 votes
Saya sangat bersetuju. Untuk bajet 2018 terdapat sebuah negeri yang telah umumkan Insurans Perlindungan Penjawat Awam untuk kakitangan sehingga gred 44.

Mungkin kajian keberkesanan boleh dijalankan dengan mengambil ia sebagai panduan selepas setahun perlaksanaannya.
9,540 points 25 58 109
...