search
Log In
11 votes
53 views
in Contract Management 290 points 1 1 3 1 flag

1 Answer

2 votes

Perubahan kerja merupakan sebarang pertambahan, penggantian, pengurangan atau perubahan yang berlaku terhadap spesifikasi, lukisan atau kuantiti pada sesuatu kontrak. Di mana sebarang Perubahan Kerja (VO) hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor sekiranya terdapat arahan secara rasmi dikeluarkan oleh Pegawai Penguasa (S.O).

19,280 points 21 43 138
0

Terima kasih atas perkongsian yang bermanfaat, Pn. 

...