search
Log In
11 votes
113 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
in Contract Management 680 points 3 6 9

2 Answers

2 votes
Pada pandangan saya boleh dengan syarat

1. Dipersetujui oleh client dan end user
2. Kos siling projek tidak mencukupi dan tiada peruntukan tambahan. Design to cost.

3. Tidak menjejaskan kefungsian bangunan tersebut
18,030 points 21 43 131
1 vote
Projek yang telah ditamatkan hendaklah ditender semula berdasarkan baki kerja. Ini kerana, selain daripada mematuhi peraturan Jabatan ianya memudahkan pihak yang memanggil semula tender mengenakan kos pemanggilan tender semula dan kos baki kerja (yakni kerugian Kerajaan) kepada kontraktor yang telah ditamatkan (kontraktor asal).
Oleh itu, dengan pematuhan ini ia dapat mengelakkan Jabatan daripada kehilangan hak untuk mengenakan kos kerugian sekiranya kontraktor yang telah ditamatkan mencabar atau membawa perkara ini ke perundangan Arbitration atau Mahkamah.
2,880 points 6 12 29
edited by
0

Terima kasih Sr @hishamb atas perkongsian yes

...