search
Log In
9 votes
82 views
Adakah Lukisan Siap Bina (LSB) /As- Built Drawing bagi Projek menggunakan Pelan Piawai (rekabentuk oleh JKR) perlu cop pengesahan PE?
in Contract Administration 9,530 points 25 58 109

1 Answer

2 votes

Sekadar memberi pandangan.........

Sepatutnya tidak jika tidak berlaku apa-apa perubuhan kerja yang memerlukan perubahan ketara terhadap lukisan perincian asal.

Andai ia berlaku dan perubahan itu telah melibatkan rupabentuk dan kaedahan rekabentuk yang memerlukan perlaksanaan merekabentuk semula struktur maka adalah wajar Lukisan Siap Bina itu diturunkan cop pengesahan PE sebagai satu jaminan baru terhadap perubahan tersebut. Disamping itu segala design calculation juga patut dijadikan sebagai sebahagian daripada as built records untuk dijadikan sebagai seimpanan untuk rujukan keesokan harinya jika berlaku sesuatu kegagalan.

49,820 points 107 197 359
...