search
Log In
8 votes
40 views
Sedia maklum, Kuarters Kementerian Kerja Raya (KKR) terdapat hampir di seluruh Malaysia yang diuruskan oleh JKR Daerah mengikut daerah tertentu.

Bagaimanakah pengurusan kuarters di JKR Daerah dapat menguruskan dengan cekap dan hubungan kerjasama di antara pentadbiran JKR Daerah dengan Bahagian Pengurusan Fasiliti Kuarters KKR?

Adakah peranan Pegawai Perumahan yang dimaksudkan ialah Jurutera Daerah sebagai Ketua PTJ? Atau Jurutera Daerah boleh melantik pegawai bawahan sebagai Pegawai Perumahan?

Apakah keputusan yang boleh dibuat di bawah kuasa Jurutera Daerah atau semua keputusan perlu merujuk terlebih dahulu kepada KKR sebelum diterima pakai? Atau hanya perlu menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kuarters di peringkat JKR Daerah?

Adakah kursus berkaitan pengurusan kuarters KKR dianjurkan oleh KKR kepada JKR Daerah berkenaan? Jika tiada, adakah ia menjadi tanggungjawab Bahagian Bangunan, Ibu Pejabat JKR Negeri dalam membantu menyelia pengurusan kuarters KKR di setiap JKR Daerah?

Bagaimanakah cara untuk mendapatkan Garis Panduan Pengurusan Kuarters Persekutuan JKR/KKR?

Keperluan pegawai pentadbiran (skim [email protected]) bukan kalangan pegawai teknikal untuk mengakses maklumat sistem mySPATA?

Bincangkan...
in Fixed Asset (Tak Alih) 18,090 points 28 67 123
edited by
0
Mohon Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan (CSFB) JKR memberi pencerahan.
0
Alhamdulillah, Bahagian Pengurusan Fasiliti, Kementerian Kerja Raya (KKR) akan mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kuarters Persekutuan Di Bawah Kawalan Kementerian Kerja Raya dari 13 Mac 2019 hingga 15 Mac 2019 di Bilik Mesyuarat Melati, Kompleks Kerja Raya, Kuala Lumpur.

Diharapkan mesyuarat ini dapat memutuskan standard dokumen perjanjian menduduki kuarters, standard aliran kerja pengurusan kuarters KKR dan pengurusan kutipan sewaan kuarters KKR yang cekap dan sistematik.

Please log in or register to answer this question.

...