search
Log In
20 votes
87 views
Sejauh mana keberkesanan SAKU di PUTRAJAYA? Terutamanya penggunaan daripada penghuni kuarters.
in Fixed Asset (Tak Alih) 960 points 4 4 13
0
Dicadangkan Bahagian Teknolongi Maklumat Ibu Pejabat dapat membangunkan sistem aduan kuarters untuk kegunaan JKR Daerah di seluruh Malaysia.
0

boleh ambil contoh Sistem Aduan Kuarters (SAKU) yang dibangunkan oleh JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya

Untuk makluman semua, SAKU telah memenangi tempat Johan bagi Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Kategori Pengurusan tahun ini.

https://www.jkrwpp.gov.my/juara-berganda​

1 Answer

3 votes
Sistem SAKU masih dalam peringkat cuba uji yang melibatkan beberapa precint di Putrajaya. InsyaAllah akan dikuatkuasakan ke atas kontraktor/penghuni kuarters sepenuhnya dalam masa terdekat.
11,340 points 7 11 17
0
Dicadangkan Sistem SAKU ini diperkenalkan/diwarwarkan kepada pihak BPH dan Perbadanan Putrajaya di dalam usaha menangani aduan dan masalah penghuni kuarters di Putrajaya.

Penglibatan pihak klien dan maklum balas pengguna sistem aduan adalah amat diperlukan dalam usaha menilai keberkesanan sistem tersebut. terima kasih.
...