search
Log In
18 votes
29 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 220 points 1 1 2
0
Dimanakah kawasan kuarters yang dimaksudkan oleh tuan?

1 Answer

2 votes
Pengurusan aduan daripada penghuni kuarters adalah tertakluk kepada 'owners' atau tuan tanah Kementerian yang berkaitan. Bagi kuarters gunasama yang boleh diduduki oleh kesemua kementerian terletak di bawah seliaan Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri. Mungkin tuan boleh mendapatkan maklumat tuan tanahnya terlebih dahulu.
8,880 points 11 22 47
...