search
Log In
11 votes
41 views
CIBD telah mengeluarkan satu standard CIS 21:2016 tetapi kebanyakkan batching plant readymix tidak mempunyai pengitirafan tersebut
in Structure 400 points 3 4 7
edited by

1 Answer

2 votes
Penggunaan supplier certification adalah tidak diwajibkan sebagaimana yang dinyatakan di dalam standard. Walaubagaimanapun, jika dirujuk kepada Spesifikasi Piawai JKR 2014, keperluan compliance adalah berlainan untuk pembekal yang mempunyai certification dan juga yang tidak mempunyai cetification.

Sekiranya supplier itu mempunyai certification, maka compliance requirement adalah tidak ketat berbandingkan sekiranya supplier tersebut tidak mempunyai certification. Pegawai pegawas di tapak perlu memastikan perkara ini di tapak.
50,150 points 24 102 239
...