search
Log In
18 votes
35 views
Di mana di dalam Kontrak Projek PFI ini tidak disertakan sekali bersama Bill of Quantities (BQ) atau Schedule of Rates, hanya jumlah Lump Sum (LS) sahaja terdapat di dalam kontrak. Ini bermaksud tidak ada terma yang mengikat kos setiap item di dalam kontrak ini, berbeza dengan Kontrak Reka dan Bina di mana terdapat Schedule of Rates di dalam kontrak yang mengikat kos setiap item. Mohon nasihat dan pencerahan.
in Contract Management 270 points 1 1 3

1 Answer

2 votes
Persoalan:

1. Apakah asas kepada permohonan Perubahan Kerja tersebut?

2. Permohonan Kerja tersebut dikeluarkan arahan secara bertulis daripada P.D/P.P?

3. Adakah terdapat dokumen yang mencukupi bagi menunjukkan item perubahan kerja tersebut?

Mohon pencerahan. terima kasih.
2,110 points 5 16 30
...