search
Log In
15 votes
27 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA
dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
in Fixed Asset (Tak Alih) 650 points 2 3 8
edited by

1 Answer

2 votes

BIM boleh membantu menyediakan data untuk mySPATA. Tetapi terlebih dahulu, kehendak data untuk mySPATA perlu ditetapkan dan BIM akan membantu dengan menetapkan Parameter dan Value berdasarkan keperluan mySPATA. (Sila rujuk rajah sebagai contoh)

34,220 points 16 58 148
...