search
Log In
13 votes
84 views
in Assets & Facilities Management 2,110 points 5 16 30

1 Answer

4 votes
Keberkesanan FM secara menyeluruh tidak bergantung kepada APD semata-mata. Banyak faktor lain turut menyumbang keberkesanan pelaksanaan kontrak FM.

APD pd asasnya merupakan satu kaedah penentuan nilai (dalam ringgit) terhadap ketidakpatuhan kepada KPI dalam kontrak FMM. Nilai APD merupakan indikator segera untuk mengetahui tahap prestasi kontraktor FMM.

APD juga  sepatutnya menjadi 'push factor' kpd kontraktor untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan agar tidak dikenakan APD pada masa akan datang.

Yg menjadi isu utama berkenaan APD adalah berkenaan nilai APD yg rendah dan tidak signifikan terhadap kontraktor. Selain kaedah penetapan parameter dan pengiraan yg mengelirukan.

APD baharu akan diperkenalkan dalam tempoh terdekat bagi menangani isu2 tersebut.
230 points 1 2 5
...