search
Log In
18 votes
57 views
Dokumen Piawaian JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan telah dikeluarkan pada tahun 2013, namun sejauh mana penerimaannya dalam membantu pegawai JKR dalam operasi penyelenggaraan? Senarai aset juga perlu ditambah.
in Assets & Facilities Management 420 points 2 2 6

1 Answer

1 vote

Sekadar memberi pandangan.....

Pada pendapat saya jika kita inginkan satu piawaian bagi Jangka Hayat (LCC) Aset Infrastruktur dan
Aset Kejuruteraan isu-isu berikut harus dikaji dan diperjelaskan dahulu:-

 1. Kajian tershadap tempoh sahlaku kegunaan setiap komponen itu perlu dikaji demi mengwujudkan satu pengkalan data yang jelas untuk dijadikannya sebagai satu rujukan.
 2. Kandungan data-data tersebut harus merangkumi:-
  • aspek kos gantian,
  • kebolehperolehan dan pembekalnya mengikut kelulusan senarai semakan JKR atau SIRIM,
  • jangka hayat penggunaan dan tarikh luput mengikut syor pembekal,
  • pakar-pakar pemborong yang terwujud mengikut bidang.
 3. Tatacara penyediaan kos anggaran penyenggaraan tahunan mengikut sistem pengoperasian bidang masing-masing.
 4. Senarai pakar-pakar yang terwujud mengikut bidang yang ada di JKR.
 5. Prosidur dab perancangan perolehan peruntukan.
 6. Disamping itu man-hour yang diperuntukan dan dipergunakan untuk skop-skop berikut harus juga diambilkira dan direkodkan sebagai penyumbang kepada LCC demi dijadikan rujukan dimasa akan datang:-
  • Jumlah masa yang diambil untuk kerja desk study dan rekabentuk.
  • Kos yang terlibat dalam kerja ujian tanah, kerja ukur dan ujian makmal.
  • Jumlah kos pembinaan termasuk segala VO.

  Susulan kepda itu, adakah dan sudahkah JKR menyediakan kesemua data-data dan keperluan yang tersenarai seperti di atas untuk dijadikan sebagai rujukan lazim dan asas demi menyediakan satu sistem pengkalan data LCC yang menyeluruh? Andai sudah, bagaimanakah cara penggunaannya?

 

        

48,840 points 106 195 351
edited by
...