search
Log In
8 votes
482 views
in Assets & Facilities Management 2,200 points 14 29

3 Answers

4 votes
Perisian MYSPATA adalah nama ringkasan bagi aplikasi Sistem Pengurusan Aset Tak Alih kerajaan yang dibangunkan oleh Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK) yang berfungsi untuk merekod semua maklumat berkaitan aset.
2,590 points 8 13 26
2 votes
sistem pengurusan aset tak alih kerajaan
5,880 points 3 10 42
3 votes
mySPATA adalah nama ringkasan bagi aplikasi Sistem Pengurusan Aset Tak Alih kerajaan yang dibangunkan oleh Urusetia JPAK. Secara ringkasnya, aplikasi ini digunakan oleh semua agensi kerajaan persekutuan dalam menguruskan Aset Tak Alih masing-masing.
2,200 points 14 29
Adakah sistem MySpata suatu kod atau perisian?
...