search
Log In
9 votes
30 views
in Contract Administration 2,110 points 5 16 30

1 Answer

1 vote
Borang prestasi kontraktor yang diisi oleh pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa bagi sesuatu projek mesti dihantar dalam sampul yang berlakri..

Prestasi ini juga penting dimana sekiranya terdapat komen negatif atau projek lambat dari jadual akan menyebabkan petender akan GAGAL dalam sesuatu tender atau sebutharga..

Cuma masalah timbul apabila petender tidak mengisi atau tidak mengemukakan borang prestasi kerja semasa sekiranya projek berkenaan bermasalah . Hal ini menyebabkan pegawai penilai tidak dapat menilai status kerja semasa petender.

Walaubagaimanapon, pegawai penilai boleh menyemak status kerja semasa petender melalui sistem SKALA untuk projek JKR sahaja. Bagi projek swasta pula agak sukar utk mendapatkan status kerja semasa..
28,470 points 38 99 211
...