search
Log In
8 votes
29 views
in Assets & Facilities Management 2,200 points 14 30

2 Answers

2 votes
sepatutnya setiap bulan rekod myspata perlu dikemaskini. perlu lantik pegawai khas yang mentadbir urusan my spata di negeri
5,880 points 3 10 42
2 votes
Sesuatu data/maklumat aset tersebut perlu dikemaskini setiap kali berlakunya perubahan data/maklumat yang berkaitan. i.e Selepas aktiviti pembaikan atau penggantian akibat kerosakan.
2,200 points 14 30
...