search
Log In
8 votes
42 views
in Assets & Facilities Management 2,200 points 14 30

2 Answers

2 votes
Maklumat utiliti dalam reserve jalan seperti bekalan elektrik yang diuruskan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB) tidak diambilkira pendaftarannya dalam mySPATA kerana TNB bukanlah entiti penuh kerajaan persekutuan dan tidak tertakluk kepada pemakaian Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 (TPATA).
2,200 points 14 30
2 votes
utitliti dalan reserve jalan bukan hak milik kerajaan. even pokok yang ditanam di atas reserve jalan oleh majlis perlukan kebenaran untuk buang
5,880 points 3 10 42
...