search
Log In
14 votes
16 views
Dalam sektor awam,hampir setiap kerja perlu melalui pelbagai peringkat yang menjadi salah satu punca wujudnya anggapan sekiranya berada di pangkat lebih tinggi,maka bidang tugasnya akan berubah lebih kepada pengurusan sahaja. Perkara sebegini selalu berlaku di sektor awam dan jarang berlaku di sektor swasta. Sebab telah lama sektor swasta menjalankan kaedah "flattern organisation" dimana mereka bekerja utamakan jiwa satu pasukan,melengkapkan kerja bersama. Adakah kaedah yang sedemikian sesuai juga untuk sektor awam?
in Human Resource Management 8,240 points 40 49 72

Please log in or register to answer this question.

...