search
Log In
14 votes
29 views
Bagaimana kajian dibuat atau telah dibuat mengenai produk atau kaedah penampalan pot hole yang lebih baik sama ada dalam penghasilan dari kumpulan KIK yang sedia ada atau kepakaran kita dimana isu Pot Hole yang gagal selalu jadi isu di jalan raya kita
in Road 2,620 points 7 14 17

1 Answer

1 vote
Isu 'pothole yang gagal selalu jadi isu di jalan raya kita' telah saya sentuh dalam jawapan saya pada soalan mengenai perkara yang hampir sama sebelum ini. Kita perlu memahami bagaimana pothole terbentuk di permukaan jalan sebelum membuat rumusan kita perlu 'produk atau kaedah penampalan pothole yang lebih baik'.
15,970 points 4 30 81
...