search
Log In
20 votes
85 views

Seringkali apabila projek bermasalah/sakit, pasukan projek terpaksa berhadapan dengan pelbagai jawatankuasa khas / pasukan audit bagi menjelaskan dan menjalankan tindakan pembetulan yang berkaitan. Namun, apabila punca utama adalah daripada masalah dalaman kontraktor(kompetenan/integriti/kesungguhan), tidak ada jawatankuasa khas / pasukan audit yang boleh menyoal integriti kontraktor selain SO. Namun, SO mempunyai batasan kuasa yang terhad selain keluarkan NCR, keluarkan surat amaran / NUTP dsb.

Persoalannya apakah kita perlu satu kaedah baru bagi mengelakkan projek sakit akibat masalah kontraktor daripada berlaku?
 

Prevention is better than cure.smileyyes

in Human Resource Management (PM) 6,450 points 14 36 93
edited by
0
Biasanya projek sakit disebabkan Kontraktor kurang pengalaman dan melantik sub yang kurang kemampuan dalam kewangan dan kepakaran.

Notis perlu segera dihantar untuk Kontraktor meningkatkan prestasi.

Kaedah yang dilaksanakan oleh JKR iaitu melantik Kontraktor Penyelamat adalah lebih baik daripada Penamatan Kontrak.
0
Terima Kasih En Asri

Please log in or register to answer this question.

...