search
Log In
8 votes
30 views
Secara amnya sekiranya terdapat kebocoran di sesebuah bangunan, kontraktor akan menjalankan PU injection. Saya pernah mengalami sendiri kaedah PU injection ini, walaupun telah dibuat pada pertama kali, air yang bocor daripada aras atas masih mencari "laluan lain" untuk mengalir keluar. Kalau membuat PU injection kali kedua/ketiga, adakah berkesan untuk menyelesaikan masalah kebocoran sebegini?
in Building 8,390 points 40 51 74

1 Answer

2 votes
Tatacara dan amalan yang betul dalam kerja pembaikan tidak kira ia adalah untuk kerja pembaikan bangunan atau struktur ialah sentiasa bermula dengan penyiasatan terhadap punca kejadian kerosakan. Ia harus disusuli dengan pemeriksaan rapi (termasuk semakan terhadap rekod laporan lama dan kaedah pembaikan lama jika ada) demi menentukan punca penyumbang yang sebenar terhadap kejadian kecacatan itu, disamping itu tahap kecacatan dan luas penglibatan juga perlu dengan telitinya dikenalpasti.
Berikut adalah beberapa jenis contoh dan punca kejadian kebocoran lantai yang boleh dijadikan rujukan dan semakan sebelum mengesyorkan kaedah pembaikan demi mengatasi masalah secara longterm:-

1.    Kebocoran yang diakibatkan oleh pemasangan sistem paip air yang kurang kemas.
2.    Kebocoran yang diakibatkan oleh sistem paip air yang telah usang.
3.    Kebocoran yang diakibatkan oleh kualiti pembinaan kurang kemas diperingkat awal yang tidak dibaiki.
4.    Kualiti lantai konkrit berkeadaan porous.
5.    Tidak dibekalkan lapisan kalis air bila membuat kemasan lantai. (terutama untuk lantai bilik air atau bilik mandi)
6.    Terdapat kesan kererakan akibat impak shrinkage atau tegangan yang tidak dibaiki.

Pada pandangan saya PU injection adalah kurang berkesan jika ia digunakan untuk mengatasi kebocoran dilantai akibat keretakan.

Berikut ada beberapa  syor cadangan jenis dan kaedah pembaikan yang boleh dijadikan rujukan dan aplikasi untuk mengatasi kesan kebocoran lantai dengan berasakan kepada jenis dan punca kejadian seperti tersebut di atas:-

1.    Semak dan gantikan sistem penyambungan paip air telah bocor.
2.    Gantikan keseluruahan sistem paip air yang telah usang.
3.    Membaiki segala kecacatan pembinaan yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dengan shrinkage compensated cementitious grout atau mortar.
4.    Membina satu lapisan overlay water proofing screed di atas lantai sediada yang porous.
5.    Membekalkan dan melapiskan lantai dengan satu lapisan water proofing screed
6.    Melaksanakan epoxy injection terhadap kesemua keretakan oleh kontrak pakar.
49,170 points 107 197 357
...