search
Log In
13 votes
51 views
Bangunan sedia ada menggunakan kekuda bumbung jenis pitch roof (cold formed). Cadangan daripada arkitek untuk menambah keluasan bumbung sedia ada dan membuka sebahagian bumbung sedia ada untuk disambung dengan bumbung baru. Jenis finishes yang dicadangkan jenis roof tiles (menggunakan jenis finishes yang sama). Bangunan tersebut telah dibina lebih daripada 15 tahun.

Soalan saya bagaimana saya perlu pastikan keadaan kekuda bumbung sedia ada mampu untuk menanggung beban tambahan. (saya bercadang untuk meminta kontraktor menyemak keadaan kekuda bumbung sedia ada sebelum mencadangkan rekabentuk kekuda bumbung tambahan adakah ini amalan terbaik).

Adakah liabiliti untuk rekabentuk kekuda bumbung tambahan yang baru perlu untuk menanggung rekabentuk kekuda bumbung yang sedia ada. (adakah liability boleh berubah kepada orang lain).
in Structure 700 points 5 7 13

1 Answer

3 votes
Kaedah penambahan kekuda bumbung adalah sama dengan mana-mana bahagian atau komponen bangunan yang lain. Bagi memastikan sebarang penambahan atau modifikasi kepada struktur yang sediada adalah selamat atau sebaliknya, pihak pemaju boleh melantik mana-mana perunding (samada melalui lantikan terus atau kontraktor) untuk menjalankan semakan dan menyediakan lukisan perubahan.

Pada kebiasaannya, 'the last person' akan diminta untuk bertanggung-jawab utk memastikan sebarang pindaan adalah selamat dan mengesahkan keseluruhan struktur yang lain adalah selamat. Jadi seelok-eloknya adalah digalakkan perunding yang lama diminta utk menjalankan semakan dan mengesah kembali rekabentuknya selepas berlaku pindaan bagi mengurangkan komplikasi sekiranya berlaku sebarang masalah di masa akan datang.
50,260 points 25 104 239
...