search
Log In
13 votes
68 views
Apakah yang boleh dilakukan oleh pengguna atau pemilik sekiranya Borang F telah dikeluarkan oleh Arkitek walaupon projek berkenaan belum siap.
in Contract Administration 27,460 points 38 98 205

1 Answer

1 vote

Sekiranya projek belum siap sepatutnya Borang F tidak dikeluarkan kerana PSP telah membuat perakuan bahawa bangunan telah siap menurut pelan seperti contoh Borang F di atas. Pihak pengguna atau pemilik boleh membuat aduan kepada pihak PBT atau Lembaga di atas perakuan yang tidak benar ini.

35,580 points 16 58 150
...