search
Log In
11 votes
24 views
Bahagian pentadbiran di pejabat saya hanya membenarkan cuti tanpa rekod untuk peperiksaan bagi kakitangan yang menyambung master tetapi tidak membenarkan cuti tanpa rekod bagi tujuan pembentangan untuk kakitangan yang menyambung master dengan mode penyelidikan sedangkan pembentangan adalah rasmi dengan notifikasi dengan pihak university dan markah dinilai melalui pembentangan sepertimana peperiksaan bagi program master ‘course work’. BOLEHKAH PEMBENTANGAN DIBERIKAN CUTI TANPA REKOD SEPERTIMANA PEPERIKSAAN?
in Human Resource Management 1,010 points 2 8 16

1 Answer

1 vote
Hai nawwar...

Sama la, dulu saya pun kena ambil cuti tahun...
34,630 points 18 61 148
...